Ready 1882

Historie

Gorinchem, 24 februari 1949

Omstreeks 1881 introduceerde de zeeofficier W. Noorduyn, van een buitenlandse reis te Gorinchem wederkerend, bij enige zijner kennissen aldaar ter plaatse de beginselen van `tennis´, welk spel hij in Engeland had leren spelen. In 1882 is daarop door enige jonge mensen een tennisbaan opgezet in de tuin van de `Doelen´ aan de Molenstraat te Gorinchem, alwaar op vastgestampte aarde met biggeltjes en dunnen in de aarde aangebrachte houten latten als lijnen werd gespeeld met uit Engeland geïmporteerde rackets. De herkomst der tennisballen is onbekend, wel zouden deze reeds met vilt overtrokken zijn.

Ten tijde der oprichting werd volgens verklaring van de hier na te noemen persoon heer M. Janssen in de Doelentuin reeds croquetsport beoefend. Voornoemde tennisbaan werd tegen de eveneens aarden croquetbaan aangelegd. De tennisvereniging constitueerde zich als `The Gorcum Croquet and Lawn Tennis Club´. In ieder geval droeg zij reeds in 1885 deze naam, hetgeen moge blijken uit een verklaring d.d. 17 december 1949 van de voormalige – in Nederland waarschijnlijk eerste – ballenjongen M. Janssen, die zijn diensten reeds in 1885 bewees en een toelichting geeft omtrent een groepsfotografie uit het jaar 1885, welke wellicht de eerste en dus oudste foto van Ready is.

In 1898 voldeed de aarden niet meer (zij was inmiddels in 1889 verlegd naar de achterzijde van den Doelentuin, omdat de oorspronkelijke baan gelegen was op de oprit naar de ingang van de toen reeds ook als schouwburg gebezigde Doelen) en werd naar een andere speelgelegenheid uitgezien. In de zomer van 1899 is men daarop gaan spelen op een sintelbaan, gelegen op militaire landsgrond nabij de walgang bij de rechterflank van Bastion BV. De oorspronkelijke naam is toen gewijzigd in “Gorinchemse Militaire Tennisclub”. Er bestaat eveneens nog een contract van 16 november 1914 tussen de Staat der Nederlanden en genoemde G.M. Tennisclub tot gebruik van militaire staatsgrond tegen een jaarlijkse vergoeding van FL 2,50.

In 1911 kreeg Ready de beschikking over een nieuwe betonbaan op de plaats van de vroegere twee banen nabij de wallen. Bij statutenwijziging goedgekeurd, waarbij de vereniging opnieuw werd aangegaan voor 29 jaar en 11 maanden. Blijkens de notulen der ledenvergadering van 15 mei 1915 werd Ready op voorstel van de toenmalige secretaris-penningmeester van de N.L.T.B. lid van deze bond en werd dat jaar voor het eerst in de competitie meegespeeld in afdeling Oost CII met de Tielsche en Leerdamsche Tennisclub, vermits “het spelen van de wedstrijden wordt geacht het spel van onze leden te zullen verheffen”.

In 1904 – voordien zijn geen authentieke gegevens bekend – fungeerde als voorzitter de arts Dr. J.D. Koster, vanaf 1910 de Kapitein der Artillerie E.F. Insinger, vanaf 1911 de Officier Seyffardt, vanaf ca. 1914 de Kapitein der Artillerie Jhr. D. Mollerus, vanaf 1917 de tandarts Ch. T.L. Nord, vanaf 1919 Ir. T. Elshout, vanaf 1930 Kapitein der Artillerie A.K. Noorduyn en van 1933 tot heden Ir. G.C. Brunting.

Het aantal leden bedroeg in 1948 66. Door het bezettingsgeweld ging in de winter van 1944-1945 de betonbaan nabij de stadswallen verloren, doch in juni 1947 was Ready zo gelukkig weer in eigendom te kunnen beschikken over 2 nieuwe gemalen baksteenbanen in het plantsoen. In het seizoen 1948 werd na tal van jaren weer deelgenomen aan de competitie, noodzakelijkerwijs in de 4e klas, doch de vereniging promoveerde vlot naar de 3e klas. In dit voorjaar zal nabij de tennisbanen een clubhuis verrijzen, zodat in haar huidige 68e levensjaar Ready mede gezien de animo harer leden als gezonde, levenskrachtige oude van dagen kan worden aangemerkt, de leeftijd der sterken naderend en een voorspoedige toekomst nastrevend.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 20123642

Adres

Oude Hoven 2-4
4205 AK Gorinchem

KVK-nummer

40322059